Figura 4

DOBLE ROTURA COROIDEA. OCHO MESES DE EVOLUCIÓN.