Figura 5

ROTURA ESCLERAL EN FASE DE RESOLUCIÓN. OCHO MESES DE EVOLUCIÓN.