A

B

C

D

 Fig. 16. Fenómeno de escape o reactivación lenta e insidiosa ("smoldering").

  

[Regresar]