Fig. 4. Paciente con SIDA e infección concurrente por Pneumocystis carinii (coroidopatía) y citomegalovirus (retinitis).

  

[Regresar]