Fig. 1. Coroiditis por Mycobacterium avium intracellulare (MAI), en forma de granuloma coroideo tipo tuberculoma; caso excepcional.

  

[Regresar]